Bok, 

hvala ti što si dio projekta - Europa kakvu djeca žele. Za potrebu ove ankete, važno je da znaš: 
1. Za ispunjavanje ankete potrebno je 7 - 10 minuta
2. Ne postoje točni ili netočni odgovori. Želimo čuti tvoje mišljenje. 
3. Uvijek možeš preskočiti pitanje, ukoliko ne želiš odgovoriti. 
4. Niti na jedan način ne možemo otkriti tko si ti ili pratiti te putem tvog odgovora. 

Za više informacija o ovom projektu, molimo te da posjetiš childrightsmanifesto.eu/europe-kids-want