Hei,
Takk for at du deltar i dette prosjektet, 'Europeiske barn vil'. Før du svarer på denne undersøkelsen, bør du vite at: 

1. Det burde ta 7-10 minutter å svare på undersøkelsen.
2. Det er ingen riktige eller feil svar. Vi vil høre din mening.
3. Du kan alltid hoppe over et spørsmål om du ikke ønsker å svare på det.
4. Vi kan ikke finne ut hvem du er eller spore svarene dine tilbake til deg

Hvis du er interessert i å lære mer om dette prosjektet, besøk gjerne nettsiden vår: childrightsmanifesto.eu/europe-kids-want