Koşullar ve Onay

2020 yılı çalışanlar anketinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler (GVKY Madde 13)

 

IG Metall, var olan şirket içi, toplu iş sözleşmesi ile ilgili ve sosyal anlaşmazlıklar bağlamında kendi konumunu geliştirmek amacıyla çalışanlarla kendi organizasyonel alanları hakkında bir anket yapmaktadır.

Bir link ile bu IG Metall web sitesine bağlandınız. Bu web sitesi Netigate Deutschland GmbH'ye aittir. Netigate, çevrimiçi anketler için bulut tabanlı çözümler sunan Avrupalı bir servis sağlayıcıdır ve bu projede IG Metall için bir yüklenici firma olarak çalışmaktadır.

 

Bu anket kapsamında, kişisel deneyim ve davranışların yanı sıra mevcut durumla ilgili siyasi ve sendikal görüşler de sorulmaktadır.

Ad soyad ve diğer kişisel veya kişiye özel bilgiler talep edilmez.

 

Tamamlanan anketler şifrelenir ve IG Metall'e iletilir.

IG Metall bilgilerin kimden geldiğini bilemez; tek bilgi anketlerin hangi şirketten geldiğidir.

IG Metall, bu anketleri burada açıklanan amaç doğrultusunda değerlendirir. Bunu yaparken kısmen bilimsel çevrelerden destek alır.

 

Bu veri koruma bildirimiyle IG Metall, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmektedir. Kişisel veriler, sizinle özellikle de şahsınızla ilgili tüm bilgilerdir (örneğin ad soyad, iletişim bilgileri).

 

1. Sorumlu kişinin ve vekilinin adı ve iletişim bilgileri:

IG Metall, temsilcisi:

1. Başkan, Jörg Hofmann,

IG Metall-Vorstand,

Wilhelm-Leuschner-Straße 79,

60329 Frankfurt am Main

dsgvo.verantwortlicher@igmetall.de

 

2. Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri:

Sorumlu veri koruma görevlisiyle

şu adresten iletişime geçebilirsiniz:

IG Metall-Vorstand,

Stst. Interne Revision/Datenschutz,

Wilhelm-Leuschner-Straße 79,

60329 Frankfurt am Main

datenschutz@igmetall.de

 

3. Veri kategorileri, kişisel verilerin işleneceği amaçlar ve işlemeye yönelik yasal dayanak:

Bu anket aracılığıyla toplanan veriler yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar için kullanılacaktır.

Sizinle ilgili olabilecek kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı olan ve onayınızla verilerinizin işlenmesine izin veren madde Genel Veri Koruma Yönetmeliği (2016/679 AB Yönetmeliği) ("GVKY") madde 6 paragraf 1 alt paragraf 1 bent a'dır.

 

4. Kişisel verilerin alıcılarına veya alıcı kategorilerine aktarım:

Verileri bizim adımıza toplayan yüklenici ve bizi destekleyen bilim adamları, verilerinizin GVKY'ne uygun şekilde işlenmesini garanti eden, bizimle yaptıkları bir veri işleme sözleşmesi çerçevesinde bu işlemi gerçekleştirir.

 

5. Saklama süresi/Süreyi belirleme kriterleri:

Yukarıda açıklanan amaca ulaşıldıktan sonra veriler silinecektir.

 

6. Veri sahibinin hakları:

Haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. İletişim bilgilerini yukarıdaki bölüm 2 'de bulabilirsiniz.

Yasal gereklilikler karşılanırsa, GVKY'nin 15 ila 22. maddeleri uyarınca aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

- Hakkınızdaki kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair bizden bilgi edinme hakkı ve bu durumda veriler hakkında daha fazla bilgi alma hakkı;

- Sizinle ilgili yanlış olan kişisel verileri düzeltme hakkı;

- Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için artık gerekli olmaması durumunda verileri silme hakkı;

- Veri işlemenin kısıtlanması hakkı,

- Veri taşınabilirliği hakkı, yani tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel verileri belirli bir formatta alma hakkı;

- Belirli durumlarda, sizin özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle veya doğrudan reklam durumunda herhangi bir zamanda veri işlemeye itiraz etme hakkı.

 

Onayınızı geri çekme hakkı*

Veri işlemeye ilişkin onayınızı istediğiniz zaman istediğiniz şekilde iptal edebilirsiniz. Ancak bu durum, iptal edilene kadar onay temelinde yürütülen işlemenin yasallığını etkilemez. Onayınızı iptal ederseniz veya onayınıza dayanarak daha fazla işlemeye etkin bir şekilde itiraz ederseniz, verileri artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz.

Haklarınızın uygulanması, yasal kısıtlamalar nedeniyle özellikle işleme gerekliliği durumunda (bkz. Madde 17 Paragraf 3 GVKY), saklama yükümlülükleri veya orantısız şekilde yüksek zahmet (bkz. Paragraf 34 Fıkra 1 ve Fıkra 4, Paragraf 35 BDSG (Federal Veri Koruma Yasası)) oluşturduğunda veya zorlayıcı kamu yararı (bkz. Paragraf 36 GVKY) gibi münferit durumlarda sınırlı olabilir.

Haklarınız veya haklarınızın kısıtlamaları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bölüm 2'de verilen iletişim bilgilerini kullanarak veri koruma görevlimizle iletişime geçin.

 

8. Bir denetim makamına itiraz hakkı:

Kişisel verilerinizin yasal olarak işlenmediğini düşünüyorsanız, GVKY 77. maddesi uyarınca, yetkili bir denetim makamına, özellikle ikamet ettiğiniz, iş yerinizin bulunduğu veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin bulunduğu eyalette şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. IG Metall ile ilgili sorumlu denetim makamının adresi:

 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Telefon 0611 14 08-0

Gizlilik ve Onay